Prima pagină » LOCALE » Bugetul județului Neamț a fost ”trimis” în instanță

Bugetul județului Neamț a fost ”trimis” în instanță

Războiul politic pe buget a ajuns și la Tribunalul Neamț

 

După ce la începutul lunii februarie, consilierii județeni nemțeni USR au contestat hotărârea prin care a fost aprobat bugetul județului Neamț pentru 2022 la Instituția Prefectului județului Neamț, a venit și rândul grupului consilierilor județeni ai PNL Neamț, care a sesizat Tribunalului Neamț, secția de contencios administrativ. ” În lipsa unei reacții ferme a prefectului Adrian Niță, instanța de judecată rămâne singura care poate anula mai multe hotărâri de Consiliu Județean adoptate cu încălcarea flagrantă a legii. Este îngrijorător! În ultima perioadă Ionel Arsene a transformat Consiliul Județean într-un organism în care legea nu este respectată, cu largul concurs al prefectului Niță care, prin tăcere și complicitate, încurajează aceste practici. Grupul consilierilor județeni ai PNL consideră că Hotărârea de Consiliu Județean prin care, în opinia președintelui Ionel Arsene, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este ilegală, deoarece nu a întrunit votul a minim 18 consilieri județeni, mai exact a majorității absolute din numărul total de 35 de consilieri, așa cum se prevede în Codul Administrativ. În favoarea proiectului de hotărâre au votat doar 17 consilieri județeni, număr insuficient pentru ca proiectul să fie adoptat, iar bugetul de venituri și cheltuieli al județului Neamț să devină operațional. În plus, unul din consilierii județeni, Eduard Ovidiu Gavril nu avea drept de vot, fiind într-un evident conflict de interese cauzat de statutul de angajat al DGASPC Neamț, instituție subordonată Consiliului Județean. Cu toate acestea, Ionel Arsene a declarat că hotărârea a fost adoptată”, au precizat liberalii într-un comunicat de presă postat pe o rețea de socializare. Pe 3 februarie, consilierii județeni USR l-au sesizat pe prefectul județului Neamț, Adrian Niță. „La ședința de astăzi (3 februarie 2022) nu au fost prezenți toți consilierii județeni. Au lipsit doi colegi consilieri de la PNL și trei dintre colegii prezenți nu au putut exprima voturi. În aceste condiții, consilierii USR și PNL prezenți fie s-au abținut, fie au votat împotriva proiectului, în timp ce ceilalți 17 consilieri au votat pentru adoptarea proiectului. Am sesizat Instituția Prefectului și sperăm sa avem un răspuns rapid, fiind vorba de bugetul județului”, a spus atunci Maria Apostol, liderul consilierilor județeni USR. După ședința de joi, 3 februarie, desfăşurată online, unde pe ordinea de zi au fost 7 proiecte, printre care și cel referitor la bugetul județului pentru 2022, Ionel Arsene în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț a dat o dare de seamă pe o rețea de socializare. ”Am condus astăzi una dintre cele mai importante ședințe din acest an, pentru că am supus votului plenului bugetul județului pe 2022. Am urmărit să facem o repartizare echitabilă a fondurilor, în funcție de necesitățile reale ale județului, alocând bani pentru susținerea proiectelor prin care dezvoltăm zona noastră dar și pentru funcționarea în condiții normale a Consiliului Județean și a instituțiilor din subordine”. Conducerea Prefecturii Neamț a solicitat Consiliului Judeţean Neamţ comunicarea întregii documentaţii care a stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 31/2022, precum şi minuta sau procesul-verbal al şedinţei din data de 3 februarie a.c., înscrisuri care până la această dată (N.R. – 16.02.2022) nu au fost transmise. ”În măsura în care, în urma analizării documentelor se va constata justificată neparticiparea la vot a unora dintre aleşii judeţeni, apreciem că în cauză sunt incidente prevederile art. 228 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, potrivit cărora consilierii locali/judeţeni aflaţi în stare de conflict de interese, care au anunţat această stare de fapt, nu pot să participe la dezbateri asupra proiectului de hotărâre, nu pot să participe la vot, fiind excluşi din numărul de consilieri la care se va face raportarea pentru calcularea cvorumului necesar adoptării actului administrativ (spre exemplu, dacă din numărul total de 19 de consilieri, 2 consilieri se află în conflict de interese, la calcularea cvorumului necesar adoptării unei hotărâri pentru care se cere votul majorităţii absolute a consilierilor în funcţie, se va aplica următoarea formulă de calcul: (19 – 2) : 2 = 8,5 = 9 voturi exprimate în favoarea proiectului pentru ca aceasta să devină act administrativ adoptat; menţionăm că modalitatea de calcul a majorităţii absolute este prezentată în anexa nr. 11 la Regulamentul – cadru aprobat prin Ordinul nr. 25/2021 anterior precizat). În cazul nostru (35-4): 2=15,5=16 voturi – este întrunit cvorumul, întrucât hotărârea în cauză a fost adoptată cu 17 voturi pentru”, a precizat Adrian Niță, prefectul județului Neamț. În cazul în care, se va aprecia că dispoziţiile legale nu au fost respectate, urmează ca prefectura Neamț să demareze procedurile legale care se impun în vederea instaurării regimului de legalitate.