Prima pagină » LOCALE » C.N.A și conflictul din Ucraina

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 9 din 24 februarie 2022

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,
ținând seama de atribuțiile care revin, potrivit legii, Consiliului Național al Audiovizualului de a stabili norme de reglementare cu privire la asigurarea informării corecte a publicului, a pluralismului și a responsabilităților furnizorilor de servicii media audiovizuale,
luând în considerare rolul serviciilor media audiovizuale în formarea opiniei publice și de dreptul publicului de a avea acces la surse sigure de informații, actuale și fundamentate cu privire la tensiunile dintre Federația Rusă și Ucraina,
în scopul informării corecte a publicului cu privire la gestionarea mediatizării tematicii privind implicațiile asupra securității euroatlantice, în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, respectiv de a evita situațiile în care populația să fie panicată din cauza unor știri false,
având în vedere ședința din data de 24 februarie 2022 a Consiliului Suprem de Apărare
a Țării, în care au fost discutate ultimele evoluții ale agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei și măsurile care trebuie luate urgent pentru a răspunde acestei situații de criză majoră, la finalul căreia Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă prin care a comunicat faptul că „România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești”,
conștientizând apartenența României la NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord) și la Uniunea Europeană, care reprezintă fundamentul relațiilor externe ale statului român,
ținând cont de dispozițiile art. 64, 65, 67 și 75 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a adopta recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE
Consiliul Național al Audiovizualului recomandă furnizorilor de servicii media audiovizuale ca, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere în care se abordează subiectul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, să asigure respectarea obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului, respectiv:
a) difuzarea de informații preluate din surse oficiale și surse de încredere, euroatlantice și internaționale, astfel încât serviciile media audiovizuale să poată contribui la combaterea știrilor false; verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de agresiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei;
b) rigoare şi acurateţe în prezentarea şi dezbaterea subiectului privind implicațiile asupra securității euroatlantice în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei; evitarea informațiilor care pot crea confuzie sau care pot justifica acțiunile militare ale acesteia;
c) respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat cu decenţă, discernământ, responsabilitate și cu evitarea senzaționalului, astfel încât să nu fie indusă panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.
În vederea prezentării într-un mod obiectiv şi echilibrat a subiectelor de acest gen, Consiliul apreciază contribuția presei audiovizuale în mod responsabil la combaterea știrilor false şi intensificarea măsurilor redacţionale şi editoriale ale radiodifuzorilor, în scopul de a promova informațiile din surse bine documentate și de a asigura o informare corectă a publicului.

VICEPREȘEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU