Prima pagină » LOCALE » Ordonanță de Urgență a Guvernului României pentru refugiații din Ucraina

Ordonanță de Urgență a Guvernului României pentru refugiații din Ucraina

Azilant, 1.160 lei pe lună pentru hrană, haine groase și alte cheltuieli

În ultima ședință de Guvern, s-a aprobat ordonanța de urgență privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Guvernul a aprobat măsuri pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor ucraineni care intră în România, în concordanță cu deciziile stabilite în ședința task-force. Astfel, cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție statului, potrivit Legii azilului, ”beneficiază în cadrul taberelor temporare de cazare de: hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență  medicală de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazul bolilor acute sau cronice care pun în pericol viața, dreptul de a fi inclus în programele naționale de sănătate publică, utilități de primă necesitate. Copiii cetățeni străini neînsoțiți de părinți sau un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, beneficiază de protecția specială prevăzută de Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.” Introducerea acestui mecanism de protecție specială  are în vedere interesul superior al copilului, este stipulate în ordonanță de urgență aprobată de Guvernul României, pe data 27 februarie. Reprezentanții Guvernului au modificat alineatele (1) și (2) ale articolului 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006. Potrivit Hotărârii aprobate de Guvern, ”solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 20 de lei/persoană/zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 135 de lei/persoană/sezon de vară și de 200 de lei/persoana/sezon de iarnă și de alte cheltuieli, în limita sumei de 12 lei/persoană/zi reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presă, servicii de reparații și întreținere, cheltuieli cu produse de igienă personală”.