Prima pagină » LOCALE » Proprietarii imobilelor neîngrijite riscă amenzi de până la 8000 lei [Galerie foto]

Proprietarii imobilelor neîngrijite riscă amenzi de până la 8000 lei [Galerie foto]

Poliția Locală Piatra Neamț – Informare

În perioada 08.03.2022 – 11.03.2022, polițișii locali din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții  – Poliția Locală Piatra Neamț, recenzează proprietățile (clădiri și terenuri) neîngrijite sau degradate/dezafectate, aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice de pe raza orașului Piatra Neamț.

În acest context, au fost identificate deja 24 de imobile în stare avansată de degradare, motiv pentru care va fi informată Comisia mixtă din cadrul Primăriei Piatra Neamț să notifice proprietarii pentru repararea ori igienizarea acestora. În caz contrar, urmează a fi aplicate prevederile H.C.L. 152/2017 privind stabilirea criteriilor de identificarea a clădirilor și terenurilor neîngrijite din intravilanul municipiului Piatra Neamț în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal și H.C.L. 312/2016.

Potrivit legislației în vigoare, proprietarii de terenuri sau clădiri au obligația să le întrețină și să le îngrijească corespunzător, în caz contrar fiind supuși supraimpozitării cu un procent de până la 500%.

”Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere. Proprietarii terenurilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, conform reglementărilor legale în vigoare, să întrețină aceste terenuri, să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetației necultivate, să nu permită depozitarea deșeurilor, să asigure protecția solului și să nu pericliteze starea de sănătate a populației. Exceptate vor fi terenurile și clădirile clasificate ca monumente istorice care, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, sunt scutite de impozitare. În această categorie nu intră clădirile monument istoric care desfășoară activități economice sau comerciale” (H.C.L. 152/2017 – art. 8 și art. 9). Cât privește monumentele istorice, ”proprietarii au obligația să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii” (art. 36, Legea 422/2001). Nerespectarea articolului de lege sus menționat poate fi sancționată cu amendă care poate ajunge până la 8.000 de lei.

Acțiunea de identificare a clădirilor degradate va continua și totodată, proprietarii notificați vor fi verificați dacă s-au conformat cerințelor legislației în vigoare privind imobilele și terenurile degradate și neîntreținute.