Prima pagină » LOCALE » ANDREI CARABELEA – ADMINISTRAȚIE LA PIATRA-NEAMȚ, PROBLEME ȘI SOLUȚII

ANDREI CARABELEA – ADMINISTRAȚIE LA PIATRA-NEAMȚ, PROBLEME ȘI SOLUȚII

Revista Presei… Altfel cu Cezar Filip – 20.10.2023

ADMINISTRAȚIE LA PIATRA-NEAMȚ, PROBLEME ȘI SOLUȚII

Invitat: ANDREI CARABELEA, primarul municipiului Piatra-Neamț

➥ Mesaje WhatsApp 0748.218.663

➥ Facebook LIVE – https://fb.watch/nNNbr9PWQG/

➥ Pentru mai multe știri vizitează site-ul https://monitortv.ro

➥ Abonează-te la canalul nostru de YouTube –

➥ Ascultă: Radio 1 FM pe 107,2 Mhz FM sau online https://www.radio1fm.ro/ #monitortv #RevistaPreseiAltfel

 

Drept la relpică la emisiunea „Revista Presei… Altfel  – 19.10.2023” – Moment Decisiv Pentru Creșa „Lizuca și Patrocle” din cartierul Speranța, Piatra-Neamț 

 

COMUNICAT DE PRESA

Drept a replică Moment Decisiv Pentru Creșa Lizuca și Patrocle din cartier…

În atenția domnului Cezar Filip

 

  • Ne pare rău că domnul viceprimar Marius Irimia nu înțelege, în continuare, că există diferențe între modificarea unei adrese și obținerea autorizării de funcționare pentru o clădire nouă, destinată desfășurării de activități educaționale.
  • Se omite precizarea faptului că din partea Creșei Piatra-Neamț au fost depuse la ARACIP două solicitări:
  1. includerea în Registrul național al furnizorilor de educație antepreșcolară acreditați începând cu data de 25.09.2023, a Creșei Piatra Neamț și a structurilor acesteia, inclusiv Creşa Nr. 5 ,,Lizuca şi Patrocle”, cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, pentru care s-a primit răspuns de la ARACIP prin adresa 10701/25.09.2023, în urma ședinței Consiliului de Administrației al ARACIP din data de 09.2023;
  2. obținerea avizului ARACIP pentru extinderea activității Creșei Piatra Neamț în sediul preluat de la Primăria Piatra-Neamț ca urmare a HCL 251/20.09.2023, care se discută în ședința ARACIP din data de 10.2023.

Desfășurarea activităților educaționale în noi sedii, poate începe după obținerea avizului ARACIP de funcționare, conform OME 6217/09.11.2022 și HG nr. 566/2022.

În plus, pentru ca acel spațiu să funcționeze ca structură arondată cu denumirea Creşa Nr. 5 ,,Lizuca şi Patrocle”, această creșă trebuie inclusă în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț.

În vederea deschiderii Creșei cu sediul în cartierul Speranța, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a continuat demersurile, astfel:

  1. A solicitat Ministerului Educației suplimentarea planului de școlarizare la învățământul antepreșcolar și, ca urmare a aprobării primite, a suplimentat planul de școlarizare pentru Creșa Piatra-Neamț cu două grupe mari (total 40 de locuri).
  2. Domnul director Cira Constantin a depus la ISJ Neamț spre avizare, cererea și fișa-tip pentru extinderea activității Creșei Piatra-Neamț într-un nou sediu, documente înregistrate la ARACIP cu nr. 10750/26.09.2023.
  3. Inspectoratul Școlar a realizat vizita de monitorizare și a întocmit un raport transmis către ARACIP în data de 25.09.2023, în vederea autorizării spațiului de la adresa ,,str. Izvoare 151J”.
  4. A publicat pe 26 septembrie 2023, pe site-ul inspectoratului școlar, https://www.isjneamt.ro/site/category/management/managementul-resurselor-umane/comunicari-mru/, lista posturilor didactice de educator – puericultor, vacantate în unitatea de învățământ pe parcursul anului școlar 2023-2024.
  5. În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nr.4959 din 02.09.2013, în unitatea de învățământ se derulează concursul de ocupare a posturilor didactice vacantate, conform procedurilor legale în vigoare.

În ceea ce privește asumarea răspunderii începerii activității creșei în sediul din str. Izvoare 151J, înainte de publicarea Hotărârii CA al ARACIP cu privire la acordarea avizului de funcționare, domnul viceprimar Marius Irimia nu precizează faptul că este o creșă nearondată unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, aceasta fiind în subordinea Consiliului Local Piatra-Neamț, nu a Inspectoratului Școlar Județean.

Creșele construite și înființate de autoritățile administrației publice locale, care au desfășurat activități cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, conform OUG 100/2021, deci Creșa Piatra-Neamț și structurile existente în rețeaua școlară la acea dată nu au funcționat fără acreditare în anul școlar 2022 – 2023, după cum susține domnul viceprimar.

 

Vă rugăm respectuos să reveniți cu informația corectă și clară asupra situației și să luați în considerație punctul de vedere al instituției noastre, deoarece în emisiunea dumneavoastră „Moment Decisiv Pentru Creșa Lizuca și Patrocle din cartier…” din data de 19.10.2023, domnul viceprimar al municipiului Piatra-Neamț a transmis informații eronate și a adus grave acuzații Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

 

Cu considerație și respect,

Inspector școlar general,

Prof. Florentina LUCA-MOISE